Từ ngày 1-1-2019: Các cơ sở khám chữa bệnh tự in Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Xã hội | 06:58 Thứ Hai ngày 08/10/2018
(HNM) - Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội vừa ký ban hành Công văn số 4218/BHXH-CĐBHXH về việc thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT gửi tới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để bảo đảm việc thực hiện giải quyết các chế độ kịp thời, đúng quy định đối với người lao động, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn phối hợp thực hiện đúng quy định trong việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Phôi giấy chứng nhận này đã được Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2019, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chủ động tự in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Các cơ sở cũng phải giám sát việc ghi nội dung trong các giấy tờ theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc cấp các giấy tờ đó. 
 
Khánh Vũ
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo