Đào tạo nghề cho lao động nông thôn mới đạt 57,6% kế hoạch

Xã hội | 14:15 Thứ Sáu ngày 09/11/2018
(HNMO) - Sáng 9-11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã làm việc với UBND TP Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ- TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã làm việc với Đoàn công tác.

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch hằng năm và giai đoạn để triển khai 3 lĩnh vực: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Từ năm 2017 đến hết tháng 9-2018, Hà Nội đã tổ chức được 788 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp, đạt 57,6% kế hoạch được giao; đối với bồi dưỡng cán bộ công chức xã, đã thực hiện được 212 lớp cho 21.500 người.

Riêng với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chưa đạt kế hoạch đề ra và còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do định mức hỗ trợ dạy nghề còn thấp, thời gian đào tạo đối với một số nghề chưa phù hợp, các địa phương chưa bố trí cán bộ chuyên trách về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo còn khó khăn... Năm 2017, do thành phố xây dựng lại cơ chế, chính sách về đào tạo nghề để phù hợp và hiệu quả hơn nên đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai mở các lớp đào tạo...

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, kết quả công tác đào tạo nghề đã góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội đạt trên 60%; đóng góp vào thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Tuy vậy, qua theo dõi, Hà Nội còn băn khăn về chất lượng. “Thành phố không chạy theo số lượng. Nếu chất lượng không bảo đảm, điều kiện không đủ, sẽ không mở lớp. Đó là nguyên nhân dẫn đến chưa đạt kế hoạch” - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Hà Nội kiến nghị trung ương cân nhắc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo nghề như tăng độ tuổi của học viên tham gia các lớp đào tạo nghề, đặc biệt là với các nghề sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tăng định mức hỗ trợ cho các lớp đào tạo nghề.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Đặng Văn Cường đề nghị Hà Nội cần tiếp tục triển khai, chỉ đạo quyết liệt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường kiểm tra, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo nghề. Các thành viên trong đoàn công tác của trung ương giải đáp những băn khoăn của Hà Nội trong thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Nguyễn Mai
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo