Đảng viên là trí thức càng phải tuân thủ kỷ luật

(HNM) - 1. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: Tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Điều đó đã được khẳng định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, Đảng luôn nêu cao tính kỷ luật nghiêm minh. Chính điều này đã làm nên sức mạnh của Đảng để dẫn dắt dân tộc Việt Nam giành hết thắng lợi to lớn này đến thắng lợi to lớn khác trong gần 89 năm lịch sử hình thành, phát triển.

Một cơ thể muốn khỏe mạnh đòi hỏi mỗi tế bào, mỗi bộ phận phải khỏe mạnh. Khi một bộ phận, một tế bào có bệnh, phải chữa trị, thậm chí là phẫu thuật để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Một tổ chức cũng như một cơ thể. Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ và để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, đòi hỏi mỗi đảng viên phải trong sạch, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng. Với quan điểm yêu thương đồng chí, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trong lịch sử phát triển, Đảng luôn nêu cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng và mỗi đảng viên. Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi đất nước ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, tình hình thế giới diễn biến phức tạp tác động không nhỏ cả tích cực và tiêu cực tới cán bộ, đảng viên, Đảng đã có nhiều chủ động cảnh báo, có biện pháp ngăn chặn.

Cụ thể, ngày 1-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Quy định số 47-QĐ/TƯ về những điều đảng viên không được làm. Tiếp đó, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, ngày 16-1-2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TƯ về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Ngày 30-10-2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đáng lưu ý, Nghị quyết số 04-NQ/TƯ đã chỉ rõ 3 nhóm với 27 biểu hiện cụ thể về suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cho mỗi đảng viên tự soi mình, sửa mình và thực sự là “chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam”.

2. Dù đã được cảnh báo, ngăn chặn, thế nhưng, không phải đảng viên nào cũng nhận thức đúng và có những hành động chuẩn mực như khi viết đơn xin gia nhập Đảng. Và trong suốt lịch sử hình thành, phát triển của Đảng ta, rất nhiều đảng viên đã bị xử lý nghiêm khắc do không tuân thủ kỷ luật Đảng. Việc thi hành kỷ luật đảng viên, nếu bình tâm suy nghĩ, là chuyện hết sức bình thường, để Đảng ta luôn vững mạnh, xứng đáng là đảng cầm quyền vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chỉ tính những năm gần đây, dù rất đau xót, nhưng Đảng đã ra hàng loạt quyết định kỷ luật, thậm chí khai trừ nhiều đảng viên, trong đó có không ít đảng viên giữ chức vụ cao cấp trong Đảng, chính quyền như: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh;... Tất thảy đều nhằm mục tiêu giữ gìn kỷ luật Đảng, để Đảng trong sạch, vững mạnh. Dư luận, nhân dân cả nước hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm khắc, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 30, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận thi hành kỷ luật Đảng đối với một số tổ chức, cá nhân, trong đó có đồng chí Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Tri thức. Theo đó, với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà Xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chắc chắn phải dựa trên những cơ sở, căn cứ, chứng lý cụ thể. Trong khi nhân dân, đảng viên hoan hỉ với những kết quả của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó có kết luận kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì một số người tự cho mình là trí thức, có những đóng góp trong quá khứ lại mượn sự việc này để bày tỏ thái độ phản ứng lại Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đánh bóng tên tuổi cá nhân.

Theo Mục 4, Điều 3, Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền “trình bày ý kiến khi tổ chức Đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình”. Như vậy, nếu đồng chí Chu Hảo cảm thấy chưa “tâm phục, khẩu phục”, với tư cách một đảng viên, đồng chí hoàn toàn có quyền thực hiện quyền của một đảng viên chân chính. Đồng chí Chu Hảo là một đảng viên lâu năm, một trí thức chắc hẳn nắm chắc, hiểu rõ các quy định của Đảng, đâu cần đến những người khác phải "ủng hộ" vô nguyên tắc trên mạng xã hội. Chỉ riêng việc "nhân danh" này kia, nhưng lại hành động trái với nguyên tắc của tổ chức đó, đủ để thấy việc làm này chỉ mang ý đồ cá nhân chứ không thực sự vì lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên, lên trước hết.

3. Trí thức là những người lao động trí óc và có tri thức chuyên môn. Họ luôn được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, dang tay đón nhận, nhất là những người dám xả thân vì nhân dân, đất nước. Càng là trí thức càng phải có hành động, phát ngôn đúng mực, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật. Như đã nói ở trên, Đảng ta là một tổ chức và cũng như một cơ thể, có lúc nọ, lúc kia. Thời gian qua, Đảng đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, yếu kém, những nguy cơ lớn trong Đảng và tiến hành cuộc chỉnh đốn nghiêm túc. Những kết quả đạt được trong chỉnh đốn Đảng thời gian qua đã càng bồi đắp niềm tin của nhân dân.

Hơn lúc nào hết, vào những thời điểm như vậy, là trí thức, đảng viên, càng phải đóng góp công sức, trí lực giúp Đảng làm trong sạch nội bộ, nỗ lực đấu tranh vì dân, vì nước; chứ không thể và không nên mượn danh nghĩa đảng viên trí thức để làm những điều trái nguyên tắc, điều lệ, quy định của Đảng. Không một tổ chức nào chấp nhận một thành viên không nỗ lực vun đắp, xây dựng tập thể. Với Đảng cũng vậy. Vi phạm nguyên tắc, điều lệ, quy định của Đảng chính là suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một đảng viên trí thức vi phạm thì càng đáng lên án. Càng là trí thức, càng hiểu biết quy định, càng phải tuân thủ kỷ luật tổ chức và có những hành động đúng đắn!
Trí Dũng
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo