Quận Bắc Từ Liêm quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Tin quận, huyện | 09:47 Thứ Ba ngày 19/12/2017
(HNMO) - Ngày 18-12, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Các đại biểu đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TƯ về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TƯ về “Công tác dân số trong tình hình mới”.
Hiền Phương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo