Mỹ Đức xây dựng nền hành chính phục vụ

Tin quận, huyện | 08:00 Chủ Nhật ngày 22/07/2018
(HNM) - Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, những năm qua, huyện Mỹ Đức đã tập trung cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với quan tâm giảm thủ tục hành chính, Mỹ Đức thực hiện “một cửa, một đầu mối”, “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả) gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Do vậy, năm 2017, Chỉ số cải cách hành chính của huyện tăng 14 bậc so với năm 2016, vươn lên đứng thứ 11/30 quận, huyện, thị xã.
 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện Mỹ Đức được chuyên môn hóa phục vụ tốt tổ chức, nhân dân khi đến giao dịch.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Sau 10 năm hợp nhất về Thủ đô Hà Nội, được sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội, công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của huyện Mỹ Đức được đổi mới. Tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ được nâng cao.

Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện là 3.649 người, tăng 1.461 người so với năm 2008. Hiện nay huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tập trung nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Nhờ xác định rõ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền phục vụ, Mỹ Đức tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành, hiện đại hóa nền hành chính. Đồng thời, tăng cường kỷ cương hành chính để nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực sự có chuyển biến mạnh và trách nhiệm người đứng đầu được xác định rõ để nâng cao vai trò chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Ông Mai Thành Công, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới toàn diện, huyện tập trung rà soát toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) và quy trình thực hiện để giảm, loại bỏ thủ tục không cần thiết. Huyện giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân theo vị trí việc làm để từng người thấy rõ trách nhiệm, thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đồng thời, niêm yết công khai 100% TTHC, quy trình thực hiện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được huyện quan tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời sai phạm

Để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước, huyện xây dựng kế hoạch khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính. Huyện thường xuyên duy trì 2 đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra đột xuất các cơ quan, xã, thị trấn để chấn chỉnh kịp thời sai phạm, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Nhờ xác định rõ CCHC là nhiệm vụ trọng tâm nên huyện quyết tâm chỉ đạo để có chuyển biến mạnh về trách nhiệm.

Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn phối hợp, vào cuộc đồng bộ thực hiện kế hoạch CCHC. Do vậy, hiệu quả nền hành chính phục vụ chuyển biến rõ nét. Hiện có 99,8% hồ sơ giải quyết TTHC được trả trước hẹn và đúng hẹn. Huyện cũng tập trung sắp xếp lại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm.

Sau kiện toàn tổ chức, các cơ quan đều xây dựng quy chế làm việc, hoạt động ổn định. Đến nay, đội ngũ công chức của huyện có chuyên môn cao với 100% xã, thị trấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong tiếp nhận, gửi văn bản.

Mục tiêu hướng tới nền hành chính phục vụ người dân được huyện Mỹ Đức tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao, tạo chuyển biến mạnh trong CCHC. Đây là bước tiến mới để tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, nhân dân đến giải quyết TTHC.
Hoài Linh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo