Nâng cao trình độ dân trí, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Tin quận, huyện | 06:52 Thứ Tư ngày 25/07/2018
(HNM) - Ngày 24-7, Quận ủy Hoàn Kiếm đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ này 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm.

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ tại quận Hoàn Kiếm đã đạt những kết quả quan trọng. Quy mô, chất lượng giáo dục của quận tiếp tục được nâng cao qua từng năm học. Quận luôn quan tâm tới công tác củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trong 5 năm (2013-2018), số trường đạt chuẩn quốc gia đã tăng từ 11 lên 22 trường, đạt tỷ lệ 56,4%... Qua đó góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quận Hoàn Kiếm và Thủ đô. Thời gian tới, Quận ủy Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, qua đó đổi mới dạy và học, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục.

Đối với công tác tuyên giáo, trong 6 tháng cuối năm, hệ thống tuyên giáo của quận sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời các điểm nóng, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.
 
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo