Để Ba Vì sớm về đích huyện nông thôn mới

Tin quận, huyện | 06:34 Thứ Sáu ngày 31/08/2018
(HNM) - Triển khai xây dựng nông thôn mới, từ một huyện miền núi, gặp nhiều khó khăn, huyện Ba Vì đã có 13/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 43% số xã). Ba Vì đang nỗ lực để hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 100% số xã vào năm 2020. Tuy nhiên, do xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, để hoàn thành kế hoạch này là một nhiệm vụ khá nặng nề, huyện rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía.

Nhiều khó khăn

Huyện Ba Vì hiện có 13/30 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (chiếm 43,33% tổng số xã). Năm 2018, huyện Ba Vì đang đầu tư để có thêm 2 xã là Phú Cường và Chu Minh đạt chuẩn; 15 xã còn lại sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành nông thôn mới vào năm 2019 và 2020.
 

Đồng bào dân tộc Dao xã Ba Vì (huyện Ba Vì) phát triển nghề thuốc Nam.

Tại xã Ba Vì - một trong những xã miền núi khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhất của huyện, mới đạt và cơ bản đạt 11/19 tiêu chí. Chủ tịch UBND xã Ba Vì Dương Trung Liên cho biết, xã chỉ có 21ha đất trồng lúa, nhưng sản xuất bấp bênh. Thu nhập bình quân của xã đến nay mới đạt hơn 14 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 28%; thiếu đất canh tác nên nhiều lao động còn thiếu việc làm, thoát nghèo khó khăn...

Đối với việc thực hiện cụ thể 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện nhiều tiêu chí còn đạt kết quả thấp, đặc biệt các tiêu chí liên quan đến xây dựng hạ tầng. Ví như, đến hết năm 2017, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 33 triệu đồng/người/ năm, thấp hơn so với bình quân khu vực nông thôn TP Hà Nội (38 triệu đồng/người/năm). Đối với tiêu chí nhà văn hóa, đến nay, các xã của huyện Ba Vì mới có 22/30 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí; tiêu chí trường học mới có 17/30 xã đạt và cơ bản đạt...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đình Dần, do xuất phát điểm của các xã còn thấp, khối lượng công việc về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị rất lớn, đa dạng, cần nhiều kinh phí để thực hiện. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới từ ngân sách huyện còn hạn chế, việc xã hội hóa gặp nhiều khó khăn nên kinh phí xây dựng nông thôn mới vẫn chủ yếu trông chờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên.

Cần nhiều hỗ trợ

Cán bộ Phòng Kinh tế huyện Ba Vì Phùng Hữu Anh phân tích: Tiêu chí trường học tuy chiếm số điểm khi đánh giá chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới không cao nhưng cần đầu tư rất nhiều kinh phí. Để đầu tư 1 trường đạt chuẩn cần 20-30 tỷ đồng, nếu không có hỗ trợ về nguồn lực, các xã này rất khó để hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Hiện ở Ba Vì còn rất nhiều xã ở cả 3 cấp trường học chưa đạt chuẩn quốc gia như Đồng Thái, Vạn Thắng... Vì vậy, nếu không có sự hỗ trợ, huyện rất khó để hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Về hướng tháo gỡ khó khăn, theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Ngô Vi Khả, đối với 17 xã chưa hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Ba Vì đã tích cực chỉ đạo các xã triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí dễ làm, cần ít kinh phí như: Giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức phát triển sản xuất. Hiện nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Ba Vì đã làm việc với từng xã nhằm kiểm tra, đánh giá, rà soát các tiêu chí nông thôn mới đối với 15 xã để lựa chọn xã hoàn thành nông thôn mới vào năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đình Dần bày tỏ mong muốn thành phố, các sở, ngành tiếp tục có cơ chế chính sách huy động nguồn lực, ưu tiên phân bổ kinh phí cho các xã về đích nông thôn mới năm 2018 và những năm tiếp theo từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu, vốn lồng ghép. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện, bổ sung và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, vệ sinh an toàn thực phẩm; có chính sách khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất xây dựng vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Ngoài ra, thành phố tiếp tục có cơ chế, chính sách kêu gọi hỗ trợ đầu tư từ các quận cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.
Minh Phú
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo