Tìm hiểu về tầm quan trọng và các giải pháp của "Xây dựng xã hội học tập"

Sách | 14:47 Thứ Ba ngày 14/11/2017
(HNMO) - Công ty Sách Omega Việt Nam đã liên kết cùng Nhà Xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật xuất bản cuốn sách "Xây dựng xã hội học tập", được AlphaBooks phát hành trên toàn quốc tháng 11-2017.

Đây là cuốn sách nổi tiếng của các tác giả Joseph E. Stiglitz và Bruce C. Greenwald, được Nhà Xuất bản Đại học Columbia (Columbia University Press), Hoa Kỳ xuất bản lần đầu vào tháng 6-2014, nêu ra cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội.
 Với cuốn sách này, nhà Nobel kinh tế học Stiglitz và Greenwald đưa ra ý tưởng về một mô hình xã hội phát triển và tiến bộ dựa trên nền tảng học tập, bao gồm phát minh, sáng tạo và chỉ ra cách học tập phù hợp. Kể từ khi ra đời, cuốn sách được nhiều nhà kinh tế học, khoa học xã hội, học giả và đọc giả trên thế giới quan tâm.

Một năm sau ngày xuất bản lần đầu, tháng 6-2015, ấn bản dành cho độc giả ra đời. So với phiên bản gốc được ấn hành năm 2014, ấn bản này được viết ngắn gọn hơn, tập trung vào những lý thuyết cốt lõi và các chính sách chủ yếu để xây dựng một xã hội học tập. 

Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Trong đó, phần thứ nhất gồm 8 chương, nêu bật tầm quan trọng của việc học tập, về cách các doanh nghiệp học tập và phát minh, về cấu trúc thị trường - nơi các doanh nghiệp đang hoạt động tác động như thế nào đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp, và kết thúc với đánh giá phúc lợi và trạng thái ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Phần thứ hai gồm 6 chương, bàn về các giải pháp cho một xã hội học tập. Các tác giả đưa ra các chính sách ở nhiều lĩnh vực để xây dựng thành công một xã hội học tập năng động từ các chính sách phát triển ngành, chính sách về tài chính, chính sách vĩ mô cho đến các chính sách về quyền sở hữu trí tuệ và phát triển xã hội.
Mai Hoa
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo