Chủ đề

Đường dây nóng: 0912438855
Liên hệ tòa soạn
Bản tin phát thanh
  • Bản lĩnh trên đường xa

    (HNM) - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV vừa khai mạc tuần qua có vị trí hết sức quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước. Là kỳ họp cuối năm của năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nên Quốc hội không chỉ tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; mà còn quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa nội dung nghị quyết của Đảng, định hình chặng đường phát triển đất nước 5 năm tới.

Đối thoại chủ nhật