Chủ đề

Đường dây nóng: 0912438855
Liên hệ tòa soạn
Bản tin phát thanh
  • Để “bão dừng sau cánh cửa” mỗi ngôi nhà

    (HNM) - Ngày 28-6 năm nay đánh dấu 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Ấy là lấy dấu mốc theo Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 4-5-2001 của Thủ tướng Chính phủ “Lấy ngày 28 tháng 6 hằng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam”.

Đối thoại chủ nhật
  • Bước ngoặt về cải cách hành chính, quản lý dân cư

    (HNM) - Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 đã phân cấp mạnh cho chính quyền cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch, đồng thời gắn việc cấp giấy khai sinh với việc cấp số định danh cá nhân.