82 năm Ngày truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2012):

Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về công tác xây dựng Đảng

Chính trị | 06:51 Thứ Năm ngày 11/10/2012
(HNM) - Năm 2012 - một năm đầy ắp những công việc hệ trọng đòi hỏi ngành tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô nhiều nỗ lực. Từ tham mưu với Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Hà Nội thực hiện công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; phát triển tổ chức đảng trong DN khu vực ngoài nhà nước; đến thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", nhiệm vụ nào cũng được toàn ngành dốc sức thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao.

Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) đề cập 3 vấn đề cấp bách thì cả 3 vấn đề đều liên quan đến ngành tổ chức xây dựng Đảng. Với tinh thần nghiêm túc, chủ động và khoa học, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với các ban đảng tham mưu với BTV Thành ủy thực hiện đồng thời ba việc quan trọng. Trước hết là góp ý kiến kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số đảng đoàn, ban cán sự đảng, BTV đảng ủy các bộ, ban, ngành TƯ… Tiếp đó là tiến hành công tác chuẩn bị; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp, tập hợp các ý kiến góp ý xây dựng báo cáo kiểm điểm phục vụ công tác tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân BTV Thành ủy. Và cuối cùng là đóng góp ý kiến đối với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; đề xuất nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số đơn vị.

Cả ba nội dung này đều được tiến hành một cách chủ động, chặt chẽ và chu đáo. Thông qua đợt kiểm điểm của tập thể và cá nhân BTV Thành ủy cũng như một số đảng bộ vừa qua đã thể hiện rõ tinh thần cầu thị, khách quan, không làm lướt, không lợi dụng để gây mất đoàn kết mà tập trung làm rõ yếu kém, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, chỉ rõ địa chỉ, đề ra nhiệm vụ giải pháp khắc phục, những việc cần làm ngay. Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành ủy, Ban Tổ chức đang xây dựng quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng lấy hiệu quả công việc làm thước đo, mở rộng đối tượng lấy ý kiến, kiên quyết thay thế, luân chuyển, điều động với những cán bộ tín nhiệm thấp.

Đặc biệt, căn cứ Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 23-4-2012 của Thành ủy về tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) ở Đảng bộ TP Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/BTCTU ngày 30-5-2012, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết. Nhiều chuyên đề, đề án, quy chế, quy định đã và đang được xây dựng, trong đó phải kể tới Hướng dẫn thực hiện cơ chế cấp ủy các cấp hằng năm góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng đồng chí ủy viên BTV cấp ủy cùng cấp; Quy định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp trên nói chung phải qua chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới theo hướng dẫn của TƯ. Đặc biệt là Quy định về cơ chế và quy chế để phát hiện, tiến cử và sử dụng người tài; Quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể; Hướng dẫn thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt ở cấp quận, huyện, thị xã không phải là người địa phương; Hướng dẫn thực hiện thí điểm giao quyền cho bí thư cấp ủy lựa chọn, giới thiệu để bầu cử ủy viên thường vụ cấp ủy khi khuyết; cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để lựa chọn để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó… thực sự là những cẩm nang giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ban Tổ chức Thành ủy còn tham mưu với BTV Thành ủy nghiên cứu bổ sung "Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các ban đảng Thành ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể CT-XH thành phố"; Hướng dẫn thực hiện Quy định của trung ương về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong giới thiệu quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; Quy định nhằm bảo đảm cho những người có khuyết điểm hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu vươn lên, có thành tích và được tín nhiệm…

Trong các chuyên đề, đề án, quy chế, quy định trên, một số văn bản đã hoàn thành dự thảo, chuẩn bị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để trình BTV Thành ủy xem xét, thông qua trong năm 2012. Một số văn bản sẽ được hoàn thiện trong năm 2013 và hoàn chỉnh sau khi TƯ ban hành các quy định khung. Việc hoàn chỉnh, ban hành các quy chế, quy định này sẽ góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Song song với đó, để cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Thành ủy thành lập 16 đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết TƯ 6 (khóa X) ở cơ sở về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp". Chương trình 01/Ctr-TU về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015". Qua đó, Thành ủy đã đánh giá đúng thực trạng, có giải pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ về tư tưởng, chính trị từ thành phố đến cơ sở. Ngành tổ chức, xây dựng Đảng đã tham mưu với Thành ủy ban hành Chỉ thị về "Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên"; Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ"; Nghị quyết số 09 về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020"; Đề án đào tạo 1.000 cán bộ nguồn của thành phố giai đoạn 2011-2020... Sau một thời gian triển khai, các cấp ủy đã chú trọng đến việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Trong năm 2012, toàn thành phố đã thành lập được 70 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hà Nội đã mở 3 lớp đào tạo cán bộ nguồn có chuyên môn công tác kiểm tra, tuyên giáo và tổ chức xây dựng Đảng; từ nay đến cuối năm tiếp tục mở lớp cán bộ nguồn về công tác dân vận, văn phòng cấp ủy và lớp cán bộ nguồn cho xã, phường, thị trấn...

Còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, trước mắt là kiện toàn, sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố, khu dân cư... ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; là triển khai chặt chẽ các khâu của công tác cán bộ; là yêu cầu sau kiểm điểm Nghị quyết TƯ 4… Ngành tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Bình Yên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo