Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại với dân
  • Không hạnh phúc nào quý bằng được phục vụ nhân dân!

    1. “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải cố gắng làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”.  

Đối thoại chủ nhật
Liên kết hữu ích