Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
  • Chăm lo cho tương lai đất nước

    (HNM) - Hôm nay 20-11-2017, kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, là dịp để cả xã hội tôn vinh những người thầy, tri ân những người đang hằng ngày thực hiện chức trách vô cùng quan trọng là giáo dục - đào tạo chủ nhân tương lai cho đất nước - “một vấn đề cốt tử, không chỉ cần cho sự phát triển cá nhân, mà còn cho sự tiến bộ của toàn xã hội”, như đã được ghi trong bản Hiến chương các nhà giáo từ cách nay hơn nửa thế kỷ.  

Đối thoại chủ nhật
Liên kết hữu ích