Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
  • Trách nhiệm người cầm bút

    (HNM) - Trải qua 92 năm xây dựng, phát triển, báo chí cách mạng đã luôn hoàn thành sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những kỳ tích trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 

Đối thoại chủ nhật
  • Kiến thức trong đầu, đạo đức trong tim

    (HNM) - Đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), tối 21-6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XI - năm 2016 sẽ được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.  

Liên kết hữu ích