Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại chủ nhật
  • Tăng phối hợp, rõ trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý khai thác cát, sỏi

    (HNM) - Trước tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông và cửa biển diễn biến phức tạp, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung kiểm tra, xử lý; đặc biệt kiểm điểm, xử lý cả cá nhân, tổ chức ở địa phương để việc khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra kéo dài...

Liên kết hữu ích