Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại với dân
  • Thực hành tiết kiệm là đạo đức, văn minh

    (HNM) - Chỉ thị số 11-CT/TƯ của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 có một số phần việc quan trọng mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết 2017 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đối thoại chủ nhật