Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại với dân
  • Bước tiến mới trong thực thi quyền con người

    (HNM) - Ngày 5-9-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” (gọi tắt là Đề án). Đề án là minh chứng cụ thể cho thấy tính nhất quán trong quan điểm chỉ đạo, định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề bảo đảm quyền con người trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình đi lên trong tiến trình giao lưu, hội nhập quốc tế một cách sâu rộng.  

Đối thoại chủ nhật
  • Giảm ô nhiễm môi trường làng nghề - cần một cú hích

    (HNM) - Với 1.350 làng có nghề và làng nghề, nhiều làng nghề ở Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài. Mới đây, Hà Nội đã phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến 2030; được kỳ vọng tạo ra cú hích cho môi trường tại các làng nghề Hà Nội...

Liên kết hữu ích