Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại với dân
  • Bản lĩnh trên đường xa

    (HNM) - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV vừa khai mạc tuần qua có vị trí hết sức quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước. Là kỳ họp cuối năm của năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nên Quốc hội không chỉ tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; mà còn quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa nội dung nghị quyết của Đảng, định hình chặng đường phát triển đất nước 5 năm tới.

Đối thoại chủ nhật
Liên kết hữu ích