Giai đoạn 2015 - 2020 xây dựng mới 425 triệu mét vuông sàn nhà ở

Thứ Ba 6:09 24/06/2014
(HNM) - Bộ Xây dựng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển thị trường bất động sản (BĐS)".

Trong đó, về nhà ở đạt diện tích bình quân 25m2/người; giai đoạn 2015 - 2020 xây dựng mới 425 triệu mét vuông sàn nhà ở (khoảng 3 triệu căn hộ - căn nhà); đầu tư xây dựng 12,5 triệu mét vuông nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.

Bộ Xây dựng cho rằng, thị trường BĐS hiện phát triển thiếu ổn định. Nhiều dự án chậm hoàn thành hoặc không đủ điều kiện hạ tầng để đưa vào sử dụng bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực của xã hội. Trong khi đó, một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên là do hệ thống pháp luật từ đầu tư xây dựng, giao dịch BĐS đến quản lý sử dụng chậm hoàn thiện, còn chồng chéo; nhiều vấn đề phát sinh, bất cập của cơ chế chính sách nhưng chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời.