Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khoá XII)

Thứ Năm 18:01 11/10/2018
(HNMO) - Chiều 11-10, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; các nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) trong 9 tháng qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo, trong đó có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá các mặt công tác nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết. Trong đó, đối với khối cơ quan đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, hội nghị đã tập trung xem xét, đánh giá công tác kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các quận, huyện, thị xã, mô hình tổ chức đảng ở các tổng công ty... Đối với khối các cơ quan nhà nước, hội nghị tập trung đánh giá phương án hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, kiện toàn, sắp xếp các ban chỉ đạo, các đơn vị thuộc sở, ngành. Hội nghị cũng đã thảo luận về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP...

Ban chỉ đạo cũng cho ý kiến hoàn thiện một số đề án, mô hình mới về sắp xếp, tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những kết quả công tác của Ban chỉ đạo trong 9 tháng qua; khẳng định đã tiếp nối thành công, hiệu quả của một chủ trương lớn, quan trọng của thành phố về công tác tổ chức bộ máy, biên chế. Bí thư Thành ủy yêu cầu, các thành viên Ban chỉ đạo, các cấp, ngành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TƯ, nắm bắt tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, tinh giản biên chế, làm tốt công tác tư tưởng; đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII).

Đánh giá cao những đề xuất thiết thực, hiệu quả của các thành viên, đơn vị nhằm thực hiện một số chủ trương của Ban chỉ đạo, đồng chí Hoàng Trung Hải cho ý kiến về việc tổng kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ toàn thành phố, tiếp tục nghiên cứu, thí điểm, hoàn thiện các đề án, mô hình mới, các cơ chế đặc thù của thành phố liên quan đến thực hiện tinh giản biên chế.

* Tại hội nghị lần thứ 12, Ban chỉ đạo cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo của Sở Tài chính về thực hiện nâng mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội, báo cáo của Sở Nội vụ về phương án sắp xếp, kiện toàn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trung tâm hỗ trợ xã hội của thành phố.