Facebook lấy dữ liệu người dùng từ những nguồn nào

Thứ Hai 21:46 16/04/2018
Facebook có quyền truy cập nội dung trên điện thoại của bạn, từ danh bạ tới lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.