Người Hà Nội được đặt tên đường phố ở Pháp

Chủ Nhật 18:20 12/09/2004

 

Buổi lễ đặt tên đường phố Nguyễn Phùng

Tại Montpellier, một thành phố miền Nam nước Pháp, một trung tâm giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học có một đường phố mang tên một người Việt Nam: Giáo sư Nguyễn Phùng. Tháng 5 năm 2002, trong diễn văn đọc tại buổi lễ đặt tên cho đường phố này, Thị trưởng thành phố  Montpellier khẳng định, quyết định đặt tên Giáo sư Nguyễn Phùng cho đường phố nhằm ghi nhận những đóng góp lớn lao không chỉ về học thuật, mà cả về tài năng sư phạm và đức độ của Giáo sư. "Nhiều người trong chúng tôi có mặt tại đây đã từng là học trò của Giáo sư Phùng lúc sinh thời", Ngài Thị trưởng cho biết thêm.

 

Giáo sư Phùng sinh trưởng trong một gia đình rất nổi tiếng ở đất Hà Thành những năm đầu thế kỷ trước: ông là con trai nhà báo, nhà văn, học giả Nguyễn Văn Vĩnh và là em cùng cha khác mẹ của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp, nhà báo, nhà văn, họa sĩ Nguyễn Giang. Nhiều người con khác của cụ Vĩnh đã có những đóng góp đáng kể cho Cách mạng, kháng chiến, trong đó có ông Nguyễn Dực, người đã đem toàn bộ hệ thống micro, loa đài của gia đình phục vụ buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình và là một trong những người đóng góp tài sản xây dựng Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam trong những ngày đầu tiên; ông Nguyễn Phổ, chiến sĩ tình báo của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vừa được Nhà nước công nhận sau nhiều năm hàm oan.

 

Một điều rất đáng nói khác là tháng 6 năm 1999, Hội đồng Nhân dân TP HCM đã quyết định đặt tên cho một dường phố thuộc quận Tân Bình là đường Nguyễn Văn Vĩnh. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất hai người con của Hà Nội - cha và con - được đặt tên đường phố.

 

Nguyệt Cầm