Nhà đất

  • Bảo trì chung cư tái định cư gặp khó Bảo trì chung cư tái định cư gặp khó

    (HNM) - Theo Luật Nhà ở năm 2014, đối với nhà tái định cư (TĐC), chủ sở hữu có trách nhiệm bảo trì nhà ở; trường hợp chưa xác định được chủ sở hữu thì người quản lý, sử dụng có trách nhiệm bảo trì nhà ở đó. Tuy nhiên, việc chưa thành lập được các ban quản trị (BQT) tòa nhà để đại diện cho các chủ sở hữu huy động 2% kinh phí bảo trì và đóng góp của các chủ sở hữu đã khiến cho công việc này gặp nhiều khó khăn. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích