Hồ sơ

  • Markus Wolf - Nhà tình báo huyền thoại Markus Wolf - Nhà tình báo huyền thoại

    (HNMO) - Hơn 30 năm giữ cương vị lãnh đạo cơ quan tình báo Bộ An ninh Cộng hòa Dân chủ Đức, Markus Wolf đã thể hiện nghệ thuật tình báo một cách tuyệt vời.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /