Tin quận, huyện

  • Gỡ khó trong giải phóng mặt bằng ở Ba Vì Gỡ khó trong giải phóng mặt bằng ở Ba Vì

    (HNM) - Bất cập về quản lý, sử dụng đất đai và chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đang khiến nhiều dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ba Vì bị chậm tiến độ.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh