Suy ngẫm đầu tuần

 • Tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới

  (HNM) - 87 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có đóng góp vô cùng tích cực trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bất cứ giai đoạn nào, với các tên gọi khác nhau nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều khẳng định được vai trò quan trọng của mình.  

 • Phát huy lợi thế giai đoạn “dân số vàng”

  (HNM) - Nghị quyết số 21-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về công tác dân số trong tình hình mới” khẳng định: Tốc độ gia tăng dân số ở nước ta đã được khống chế thành ...

 • Không gian đi bộ - không gian văn hóa!

  (HNM) - Cách đây hơn một năm, ngày 24-8-2016, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về “Tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”.

 • Là do “chùng xuống”?

  (HNM) - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố, các địa phương đã vào cuộc nghiêm túc, bài bản, thu được những kết quả hết sức tích cực, được các cơ quan chức năng và ...

Tin khác
 • Xem theo ngày:
 • /
 • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích