Suy ngẫm đầu tuần

  • Siết chặt kỷ cương để nâng cao năng lực bộ máy hành chính

    (HNM) - Thường trực Thành ủy đã thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 của thành phố là “Năm kỷ cương hành chính”. Đây là một chủ đề mang tính thời sự và có ý nghĩa hết sức sâu sắc. Duy trì kỷ cương, kỷ luật, phát huy ý thức trách nhiệm của đội ngũ công bộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng bộ máy hành chính hiệu quả, liêm chính với tinh thần phục vụ chắc chắn sẽ tạo động lực mới...

  • Thắt chặt kỷ cương tài chính, huy động các nguồn lực phát triển

    (HNM) - Tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của Chính phủ, cũng như tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV trước đó, vấn đề chống lãng phí trong chi tiêu công, thắt chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính và ...

Tin khác
  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh
Liên kết hữu ích