Xe++

  • VINFAST hợp tác với AAPICO Hitech lập liên doanh sản xuất thân vỏ xe VINFAST hợp tác với AAPICO Hitech lập liên doanh sản xuất thân vỏ xe

     Ngày 11-6-2018, Công ty AAPICO Hitech (Thái Lan) và Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VINFAST (Việt Nam) – thành viên Tập đoàn VINGROUP đã ký kết biên bản ghi nhớ thành lập nhà máy liên doanh dập và hàn các chi tiết thân vỏ xe. Đây là liên doanh đầu tiên trong tổ hợp công nghiệp phụ trợ của VINFAST, hướng tới xây dựng hệ sinh thái cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh