Hình ảnh

Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam

07:09, 24/02/2013
(HNM) - Lễ đón Bằng công nhận 82 bia đá các khoa thi tiến sỹ triều Lê - Mạc (1442-1779) là Di sản tư liệu thế giới và Bằng công nhận di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích quốc gia đặc biệt sẽ được tổ chức vào ngày 25-2-2013.