Đề nghị trả đất dịch vụ 10% tại xã Thọ Lộc (Phúc Thọ): Không có cơ sở thực hiện!

Bạn đọc | 06:36 Thứ Ba ngày 10/07/2018
(HNM) - Đây là khẳng định của lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ về đơn đề nghị làm rõ chính sách đất dịch vụ 10% khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân xã Thọ Lộc để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32. Lý do, thời điểm thu hồi đất thực hiện dự án, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) chưa ban hành Quyết định 1098/2007/QĐ-UBND “Về việc ban hành quy định giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tây”, trong đó có chính sách đất dịch vụ 10%.

Người dân đề nghị trả đất dịch vụ


Trong đơn gửi Báo Hànộimới, ông Vũ Đức Luyến và một số hộ dân ở thôn Thượng Lộc và Trung Nam Lộc (xã Thọ Lộc) cho biết: “Khi thực hiện Quyết định 2017/QĐ-UBND ngày 21-11-2006 của UBND tỉnh Hà Tây về việc thu hồi chính thức 233.238,8m2 đất trên địa bàn một số xã, thị trấn của huyện Phúc Thọ, trong đó có xã Thọ Lộc để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 (gọi tắt là dự án), Nhà nước đã có chính sách đền bù hoa màu, hỗ trợ đất dịch vụ 10% để chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm ổn định cuộc sống cho người dân. Thế nhưng, suốt 10 năm qua, chúng tôi không được các cấp chính quyền xem xét giao trả phần đất dịch vụ 10%”?...
 

Khu vực đất nông nghiệp của các hộ dân xã Thọ Lộc đã thu hồi để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32.

Cũng theo các hộ dân, ngày 28-6-2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1098/2007/QĐ-UBND thay thế Quyết định 1357/QĐ-UBND ngày 25-10-2005 của UBND tỉnh Hà Tây có quy định một số chính sách kèm theo quyết định này, song các cấp chính quyền huyện Phúc Thọ không thông báo văn bản này cho người dân biết. Trong khi đó, có 22 hộ (ở cụm 5 và cụm 8, thị trấn Phúc Thọ) khi bị thu hồi đất nông nghiệp đã được trả đất dịch vụ 10%. Từ thực tế này, người dân mới phát hiện các văn bản quy định về chính sách đất dịch vụ. Song, khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án, các hộ dân xã Thọ Lộc chỉ được bồi thường 27 triệu đồng/sào, không được trả đất dịch vụ 10%.

Thiếu căn cứ pháp lý

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ngà, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Phúc Thọ cho biết: Năm 2004, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành quyết định thu hồi đất tạm thời của một số xã, thị trấn của huyện Phúc Thọ để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32. Ngay trong năm đó, các công việc về kiểm đếm diện tích đất và tài sản trên đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện. Đến ngày 28-6-2005, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định 784/QĐ-UBND, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp đợt 1 huyện Phúc Thọ. Theo đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thanh toán đầy đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Qua đối chiếu hồ sơ cho thấy, các hộ dân xã Thọ Lộc có đất bị thu hồi trước thời điểm UBND tỉnh Hà Tây ban hành Quyết định 1098/2007/QĐ-UBND, do vậy không thuộc đối tượng được giao đất dịch vụ 10%. Ngày 7-8-2017, UBND huyện Phúc Thọ ban hành Thông báo 512/TB-UBND trả lời đơn của các hộ dân và khẳng định: “Việc các hộ dân xã Thọ Lộc có đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện dự án có đơn đề nghị giao đất dịch vụ 10% (theo Quyết định 1098/2007/QĐ-UBND) là không có cơ sở thực hiện vì tại thời điểm thu hồi đất theo Quyết định 2017/QĐ-UBND ngày 21-11-2006 của UBND tỉnh Hà Tây để thực hiện dự án thì UBND tỉnh Hà Tây chưa ban hành Quyết định 1098/2007/QĐ-UBND”.

Tuy nhiên, một số hộ dân xã Thọ Lộc không đồng tình, tiếp tục có đơn khiếu nại chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và giao đất dịch vụ 10% khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ để thực hiện dự án trên. “Mặc dù cán bộ Ban Tiếp công dân huyện Phúc Thọ đã rất nhiều lần giải thích, hướng dẫn nhưng nhiều hộ dân xã Thọ Lộc vẫn không đồng ý” - Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Việt Liên giải thích.

Ông Nguyễn Văn Ngà dẫn chứng thêm, trong phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được phê duyệt không có nội dung hỗ trợ việc giao đất dịch vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi. Thời điểm đó, các hộ dân xã Thọ Lộc nói riêng và người dân các xã khác có đất thu hồi phục vụ dự án nói chung trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ và không có bất cứ ý kiến gì. Đến tháng 6-2017, ông Vũ Đức Luyến và một số hộ dân xã Thọ Lộc mới có đơn đề nghị được giao đất dịch vụ 10% theo Quyết định 1098/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây. “Còn thông tin cho rằng, các hộ dân thị trấn Phúc Thọ có đất thu hồi được trả đất dịch vụ 10% là không chính xác vì những hộ này được trả đất dịch vụ theo Quyết định 1098/2007/QĐ-UBND khi thu hồi đất để triển khai Dự án đất tái định cư của huyện chứ không phải Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32” - ông Nguyễn Văn Ngà khẳng định.

Để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khiếu kiện, hiện nay UBND TP Hà Nội giao Sở TN&MT Hà Nội giải quyết đơn theo quy định. Đề nghị các cơ quan chức năng tập trung giải quyết dứt điểm, sớm có văn bản trả lời chính thức cho người dân về vụ việc này, nhằm ổn định tình hình.
Hoàng Minh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo