Quản lý đất đai theo hướng hiện đại

Nhà đất | 07:20 Thứ Bảy ngày 11/02/2017
(HNM) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) xác định, một mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2016-2020 là nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai theo hướng hiện đại nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, đã làm tốt công tác này.

Theo ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, năm 2016 Hà Nội đã có nhiều đột phá trong lĩnh vực quản lý đất đai. Cụ thể, số dự án thu hồi đất năm 2016 đạt 86,5% kế hoạch, số dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ước đạt 85,7% kế hoạch, đều cao hơn so với thực hiện năm 2015 (năm 2015 chỉ đạt 57,7% và 54,8% kế hoạch), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cũng trong năm 2016, Sở TN-MT Hà Nội đã chủ trì cùng các ngành làm việc với các quận, huyện như Mê Linh, Hà Đông, Thạch Thất, Hoài Đức... đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải quyết đất dịch vụ. Kết quả, toàn thành phố đã tổ chức giao đất dịch vụ được gần 180ha, với hơn 30 nghìn hộ. Năm 2016 cũng là năm Sở thực hiện xác định nghĩa vụ tài chính về đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuế đất. Theo số liệu tổng hợp của Cục Thuế thành phố thì năm qua, ngành TN-MT đã thu được 4.256 tỷ đồng tiền thuê đất và 22.400 tỷ đồng tiền sử dụng đất...

Những kết quả này đã được Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đánh giá cao tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành TN-MT Hà Nội diễn ra mới đây. Thông qua việc nâng cao năng lực về quản lý đất đai, Hà Nội đã khai thác có hiệu quả, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp; tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Dự kiến năm 2017, Hà Nội sẽ thực hiện đấu giá quyền sử dụng 102,05ha đất, thu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, các dự án thuộc thành phố quản lý có 68 dự án đã cơ bản đủ điều kiện đấu giá năm 2017 với diện tích 57,46ha, dự kiến thu được 7.704 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý, diện tích khoảng 44,59ha, dự kiến thu 2.296 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ năm 2017, để thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai theo hướng hiện đại, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nêu rõ: "Đây là một năm tiếp tục trên đà đổi mới, trong đó lấy kỷ luật, kỷ cương hành chính là thước đo đánh giá hiệu quả chất lượng, ngành TN-MT Hà Nội phải thực sự có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng...". Cụ thể, thời gian tới, ngành TN-MT Hà Nội sẽ tiếp tục cùng với Bộ TN-MT hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm chuẩn hóa, đồng bộ, dùng chung trong cả nước.

Thành phố cũng đã yêu cầu ngành TN-MT Thủ đô tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN-MT, tập trung trọng tâm vào 9 nội dung lớn, trong đó có việc siết chặt công tác quản lý đất đai, tổng rà soát lại các quỹ đất của thành phố, phân cấp, phân quyền, quy rõ trách nhiệm của từng cán bộ; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cắt giảm tối đa thời gian, các bước thực hiện thủ tục hành chính; tập trung thực hiện đề án liên quan đến đo đạc toàn bộ đất đai của thành phố đưa vào cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các dự án chậm triển khai, vi phạm về đất đai, sử dụng đất sai mục đích. Bên cạnh đó, cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người, đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ ngành TN-MT Thủ đô…
Phương Nhi
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo