Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 3 địa phương

Bất động sản | 06:59 Thứ Ba ngày 29/05/2018
(HNM) - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) 3 địa phương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020 TP Hà Nội có 174.429 ha đất nông nghiệp, chiếm 51,93% diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp là 159.716ha, chiếm 47,55; đất đô thị 43.573ha, chiếm 12,97%.

Đến năm 2020 TP Hải Phòng có 71.805ha đất nông nghiệp, chiếm 45,76% diện tích đất toàn thành phố; đất phi nông nghiệp là 83.249ha, chiếm 53,06%; đất khu kinh tế 22.540ha, chiếm 14,37%; đất đô thị 35.402ha, chiếm 22,56%.

Với tỉnh Lâm Đồng, đến năm 2020 có 896.811ha đất nông nghiệp, chiếm 91,67% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 74.987ha, chiếm 7,66%; đất chưa sử dụng 6.536ha, chiếm 0,67%; đất đô thị 81.495ha, chiếm 8,33%.

Ba địa phương trên phải xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất... 
Phương Nguyên
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo