Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và sổ đỏ

Nhà đất | 06:59 Thứ Năm ngày 07/06/2018
(HNM) - Đó là chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhằm triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Theo đó, thành phố yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân cấp rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan đến cấp phép xây dựng. Sở Xây dựng rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, bảo đảm thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày.

Thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất liên thông một số thủ tục hành chính và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng cấp phép xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

 
Dạ Khánh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo