Sử dụng đất ở các nông, lâm trường còn kém hiệu quả, lãng phí

Nhà đất | 07:08 Thứ Tư ngày 26/09/2018
Ngày 25-9, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV tổ chức hội thảo về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Theo Hội đồng Dân tộc, Nghị quyết số 112 của Quốc hội đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế về sử dụng đất có nguồn gốc lâm trường trong thời gian qua; đề ra những chủ trương, giải pháp tích cực để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng.

Tại hội thảo, các đại biểu, đại diện lãnh đạo bộ, ngành đã tập trung thảo luận về tình hình quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững; chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người trồng rừng, bảo vệ rừng để bảo đảm ổn định cuộc sống...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị thời gian tới, Hội đồng Dân tộc nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung chưa hoàn thành theo Nghị quyết 112/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo giám sát đã chỉ ra; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra trong năm 2019.
 
TTXVN
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo