Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW:

Hà Nội giảm 189 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp

Chính trị | 16:54 Thứ Năm ngày 01/12/2016
(HNMO) - Chiều 1-12, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện kết luận phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Thực hiện kết luận phiên họp thứ tư nêu trên, từ 24-8 đến 30-11, các thành viên Ban Chỉ đạo đã triển khai nhiều công việc, đạt kết quả. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đã chỉ đạo trực tiếp, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 39, đặc biệt là việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã làm việc với 6 đơn vị nghe báo cáo về kết quả rà soát, chỉ đạo công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đề án vị trí việc làm. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan khối chính quyền, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã và hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; sắp xếp, tổ chức lại các ban quản lý dự án.

Đến nay, sau khoảng 3 tháng với tinh thần làm việc trách nhiệm cao của các thành viên Ban Chỉ đạo, khối các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố và quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Khối các cơ quan chính quyền đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ quan sở, ngành và đơn vị sự nghiệp trực thuộc, tiếp tục tập trung sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã và các ban quản lý đầu tư xây dựng. Sau sắp xếp, Khối các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố đã giảm 13 đầu mối phòng, ban (13,8%); giảm 9 đơn vị sự nghiệp (34,6%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban; giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Các sở, ngành và tương đương giảm 46 phòng - ban (22,5%), giảm 26 trưởng phòng, giảm 116 phó trưởng phòng. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở giảm từ 401 xuống còn 280 đơn vị (giảm 121 đơn vị, tương đương 30,2%).

Như vậy, đến nay, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, toàn thành phố đã giảm 59 phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban. Thành phố cũng đã tinh giản 159 cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả; chất lượng, khối lượng công việc được cải thiện; phát huy được trình độ, ý thức trách nhiệm của đông đảo đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội thành phố. Nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo là thẩm định, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố. Đồng thời chỉ đạo triển khai sắp xếp, tổ chức lại các ban quản lý đầu tư xây dựng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ và hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổng thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố.
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo