Văn phòng UBND TP Hà Nội:

Chủ động, sáng tạo tham mưu, giúp việc UBND thành phố

Chính trị | 07:12 Chủ Nhật ngày 01/01/2017
(HNM) - Ngày 31-12-2016, Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan năm 2016. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản dự hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung ghi nhận những kết quả nổi bật của Văn phòng UBND thành phố, nhất là việc sắp xếp tổ chức, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sau sắp xếp, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ổn định, chất lượng giải quyết công việc nâng lên rõ rệt; tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ban hành quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm khoa học, đồng bộ, phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu, Văn phòng UBND thành phố cần rà soát lại công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân; tổng hợp, tham mưu cho UBND thành phố giải quyết kịp thời. Ban Tiếp công dân phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở. Ngoài giải quyết đơn thư tại cơ sở, Văn phòng UBND thành phố cần tiếp nhận các kiến nghị của người dân qua hệ thống đường dây nóng, tổng hợp những vấn đề bức xúc, tham mưu phương án giải quyết sát với thực tiễn. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và các sở, ngành rà soát các khâu liên thông để tránh chồng chéo; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban của Văn phòng với các sở và quận, huyện tạo tính thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Văn phòng UBND thành phố tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức, nhằm phát huy sự đoàn kết, nâng cao kỹ năng làm việc theo nhóm, tham mưu cho UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch kế hoạch, chương trình, đề án hiệu quả.

Với những kết quả nổi bật, Văn phòng UBND thành phố và 3 cá nhân vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, 20 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ, Bằng khen.
Tuấn Việt
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo