Đổi mới phong cách lãnh đạo hướng mạnh về cơ sở

Chính trị | 13:22 Thứ Tư ngày 11/01/2017
(HNMO) - Sáng 11-1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm (khóa 25) tiến hành hội nghị lần thứ 6 xem xét kết quả công tác năm 2016, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ 6.

Năm 2016, Quận ủy, cấp ủy các cơ sở quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐN D các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xây dựng và triển khai 6 chương trình công tác toàn khóa. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển với mức tăng trên 18% về doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch; trong đó riêng du lịch tăng trưởng trên 20%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.272,6 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán giao, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2015. Quận cũng đã giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch. Năm 2016, quận đã chỉ đạo thành lập mới các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Là quận trung tâm thành phố, Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong năm 2017 là phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt. Trong đó, Quận ủy Hoàn Kiếm phấn đấu lãnh đạo phát triển kinh tế đạt mức  tăng trưởng doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch từ 18-20% so với năm 2016, trong đó Ngành Du lịch tăng từ 20-22%. Đáng chú ý, quận sẽ chỉ đạo nghiên cứu không gian ngầm và kêu gọi xã hội hóa đầu tư không gian ngầm và Trung tâm Thương mại dịch vụ chất lượng cao tại khu vực 40 Thanh Hà, 17 Nguyễn Thiện Thuật. Quận ủy Hoàn Kiếm cũng quyết tâm đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những việc tồn tại, bức xúc mà cán bộ, nhân dân quan tâm.

* Cùng trong sáng nay 11-1, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”.

Tại hội nghị, Quận ủy Hoàng Mai đã công bố Chương trình hành động số 10-CTr/QU ngày 10/1/2017 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ nêu trên. Trong đó, Quận ủy Hoàng Mai yêu cầu các cấp ủy xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn cơ sở nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Sau các hội nghị học tập, đại biểu tham dự phải viết thu hoạch, tập trung nêu rõ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nhận thức về tình hình, nguyên nhân những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…
Quốc Bình
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo