Thành ủy Hà Nội tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chính trị | 08:29 Thứ Năm ngày 20/04/2017
(HNMO) - Sáng 20-4, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UB MTTQ thành phố; Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy dự hội nghị.
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị


Theo báo cáo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 09, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh (CCB) được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn về vật chất và môi trường hoạt động của các cấp hội CCB. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 275.150 CCB, trong đó số hội viên Hội CCB là 260.150 (chiếm 98,5%).

Hội viên CCB Thủ đô trong những năm qua luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, với 9.518 buổi giao lưu, giáo dục truyền thống tới 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên; là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình...
 

Thành ủy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCB


Các hoạt động, phong trào thi đua do Hội CCB phát động cũng ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, nhất là trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Trong những năm qua, toàn Thành phố có trên 45 nghìn lượt hội viên CCB hiến gần 1,8 nghìn m2 đất làm đường và các công trình công cộng; đóng góp 129 tỷ đồng và 509.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó, phong trào phát triển kinh tế, giúp hội viên CCB xóa đói, giảm nghèo đã được đông đảo hội viên tham gia, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi. Trong 5 năm trở lại đây, Hội CCB các cấp đã huy động vốn nội bộ, giúp trên 9,1 nghìn lượt hội viên vay với số tiền 66,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 46.000 hội viên.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW còn bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế, như: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị còn chung chung, thiếu các giải pháp cụ thể. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với CCB chưa đồng bộ, thống nhất, có mặt chưa phù hợp với thực tiễn; một số nơi triển khai chậm, chưa giải quyết kịp thời chính sách đối với một số trường hợp CCB bị nhiễm chất độc hóa học. Hoạt động phối hợp giữa Hội CCB với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, cụ thể; một số chương trình phối hợp hoạt động chưa thực sự hiệu quả, còn hình thức; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá chương trình phối hợp hoạt động chưa được làm kịp thời…

Phát biểu kết luận hội nghị, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của CCB và công tác CCB trong thời kỳ cách mạng mới; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền CCB về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách của nhà nước đối với CCB theo đúng quy định của nhà nước, tạo điều kiện để hội viên CCB vay vốn phát triển kinh tế, giúp nhau sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho CCB, con CCB và cựu quân nhân, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Các cấp Hội CCB từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố và sự chỉ đạo của Hội CCB Việt Nam, hướng mọi hoạt động về cơ sở.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 6-8-2002, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 12-6-2007 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 ngày 30-10-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và 8 Chương trình công tác lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Thành ủy (khóa XVI). Các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và phát triển Thủ đô…
Minh Huệ
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo