Đoàn giám sát số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc tại Sở Thông tin – Truyền thông

Chính trị | 14:29 Thứ Năm ngày 20/04/2017
(HNMO) - Ngày 20-4, Đoàn giám sát số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin – Truyền thông (TT-TT) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố.
 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại Sở TT-TT.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở TT-TT: Thực hiện Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy, trong năm 2016 và quý I-2017, Sở TT-TT đã thực hiện rà soát, hệ thống hóa và tự kiểm tra đối với 20 văn bản quy phạm pháp luật. Qua công tác kiểm tra, rà soát đã kiến nghị công bố bãi bỏ 1 văn bản, sửa đổi, bổ sung 3 văn bản, tham mưu thành phố ban hành thay thế 1 văn bản. Với 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong năm 2016, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 5.441 hồ sơ (trong đó có 4.719 hồ sơ trực tuyến). Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,5%.

Quý I-2017, Sở đã tiếp nhận, giải quyết 1.113 hồ sơ (trong đó có 1.062 hồ sơ trực tuyến). Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99%. Ngoài ra, Sở TT-TT đã chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố, các cổng/trang thông tin điện tử các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức; tham mưu UBND thành phố xây dựng Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử...
 

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cùng Đoàn giám sát kiểm tra bộ phận "một cửa' tại Sở Thông tin – Truyền thông.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, rà soát quy hoạch cán bộ cũng được Sở thường xuyên quan tâm. Năm 2016, Sở đã thực hiện rà soát Quy hoạch cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và trong quý I-2017 cũng đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197, Sở TT-TT đã nghiêm túc thực quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố, bãi đỗ xe của đơn vị. Trong quý I-2017, Sở ban hành 5 văn bản đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội, các báo trung ương ký chương trình công tác với UBND thành phố và 3 văn bản đề nghị hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về công tác tổ chức giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và tai nạn giao thông.

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá cao vai trò của Sở TT-TT trong công tác tham mưu, hướng dẫn các sở, ngành triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính. Đồng chí đề nghị, Sở cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của trung ương, Thành ủy, UBND thành phố, của ngành về cải cách hành chính, về văn hóa công sở, quy tắc ứng xử tới cán bộ đảng viên, công chức; rà soát lại và tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phẩm chất, kỹ năng làm việc cho cán bộ trẻ.

Đồng thời, Sở đã tham gia làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố. Sở tập trung hiện đại hóa nền hành chính gắn với sử dụng trang thiết bị tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham mưu cho thành phố hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TT-TT; tiếp tục chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; nêu cao tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Sở tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí và hướng dẫn hệ thống truyền thông cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ cương hành chính và thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 197...

* Trước buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã kiểm tra bộ phận “một cửa” của Sở TT-TT.
Nguyệt Ánh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo