Bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố được tinh giản đáng kể

Chính trị | 06:12 Thứ Năm ngày 08/06/2017
(HNM) - Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 trên địa bàn thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội (gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị đầu tiên đoàn thực hiện khảo sát về nội dung này.

Sau khi hợp nhất 7 ban quản lý dự án thành Ban Quản lý theo Quyết định 7288/QĐ-UBND và Quyết định 2355/QĐ-UBND của UBND thành phố, đến nay đơn vị đã từng bước sắp xếp, ổn định tổ chức, tiếp nhận bàn giao công việc, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bộ máy đã được sắp xếp tinh gọn, từ 48 phòng xuống còn 8 phòng; giảm từ 135 trưởng, phó phòng còn 36 trưởng, phó phòng; từ 452 viên chức, hợp đồng còn 421 người...

Đoàn ghi nhận, Ban Quản lý đã thực hiện nghiêm túc quyết định của UBND thành phố trong việc sắp xếp, ổn định tổ chức, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thành phố giao, ổn định tư tưởng cán bộ, viên chức, người lao động. Đoàn đề nghị Ban Quản lý sớm hoàn thiện quy chế làm việc; quyết liệt hơn nữa trong sắp xếp, ổn định bộ máy, giảm số lượng lao động trên cơ sở xây dựng đề án vị trí việc làm...
Việt Tuấn
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo