“Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Chính trị | 06:42 Thứ Năm ngày 23/11/2017
(HNM) - Đây là chủ đề hội thảo quốc gia do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức ngày 22-11, tại Hà Nội.

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề quan trọng, tạo nền móng vững chắc để phát triển Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội XII của Đảng đã có bước phát triển mới trong tư duy về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục khẳng định: Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức thành nội dung quan trọng, tập trung thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.

Tại hội thảo có gần 130 tham luận, đề cập một cách đa diện, sâu sắc về vấn đề xây dựng đạo đức trong Đảng. Các tham luận tập trung kiến giải nhiều vấn đề như: Đạo đức và đạo đức của Đảng - văn hóa chính trị trong Đảng; vì sao phải xây dựng Đảng về đạo đức ngang tầm trong tổng thể công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện và thống nhất…

Các đại biểu cũng đề xuất những mô hình, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta trong giai đoạn mới.

 
Hương Ly
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo