Đẩy nhanh tiến độ xử lý một số vụ việc nghiêm trọng được dư luận quan tâm

Chính trị | 08:58 Thứ Tư ngày 02/05/2018
(HNMO) - Sáng 2-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nửa nhiệm kỳ qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Cùng dự phiên họp có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Lấy kết quả phòng, chống tham nhũng làm tiêu chí đánh giá cán bộ

Trình bày báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình 07-CTr/TU, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết, ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên. Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch toàn khoá và chỉ đạo xây dựng, thực hiện 13 chuyên đề, đề tài tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của chương trình. Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp bách; lấy kết quả công tác làm một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên hằng năm.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, tổng số vụ án tham nhũng được Công an thành phố thụ lý là 60 vụ, 194 bị can; trong đó 45 vụ, 151 bị can đã hoàn tất hồ sơ vụ án. Toà án nhân dân 2 cấp đã thụ lý 45 vụ, 167 bị cáo phạm các tội tham nhũng. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, toàn thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ tiết kiệm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước; tiết kiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... 

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện với quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương, cơ sở. Ban Chỉ đạo sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã chỉ ra các lĩnh vực, các khâu công việc, các địa bàn xảy ra tham nhũng để xây dựng các chuyên đề, kế hoạch nhằm ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, kiên quyết loại bỏ những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng ra khỏi bộ máy của Đảng, Nhà nước.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận, báo cáo kết quả thực hiện các phần việc theo phân công; trong đó hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và kế hoạch kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật 

Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, trong thời gian 2 năm rưỡi, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo, thành phố đã thực hiện có hiệu quả Chương trình 07-CTr/TU. Trong đó, nổi lên một số kết quả:

Chương trình được ban hành sớm ngay trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Ban Chỉ đạo được thành lập sớm, đi vào hoạt động bài bản, chủ động, tích cực; triển khai thực hiện Chương trình có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu các cấp; khắc phục được nhiều hạn chế, tồn tại, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, thành phố đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, từ đó giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức thụ lý hồ sơ, giảm “tham nhũng vặt” ở lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hành chính thuế, hải quan...

Hằng năm, thành phố thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); gợi ý kiểm điểm sâu các tổ chức, cá nhân. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy làm gương kiểm điểm chỉ rõ trách nhiệm, tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, củng cố hệ thống chính trị. 

Thống nhất báo cáo của Ban Chỉ đạo về những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Chương trình 07-CTr/TU, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần bóc tách cụ thể, rõ địa chỉ những cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đến những hạn chế, khuyết điểm. Ví dụ, về kê khai tài sản, cần rõ nơi nào kê khai đầy đủ, nơi nào chưa, đánh giá cụ thể chất lượng kê khai. Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình cũng cần làm rõ những số liệu về việc tự phát hiện, tự xử lý tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; nhận xét việc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo đánh giá tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng và kế hoạch khắc phục, tăng cường phòng ngừa tham nhũng.

Cho rằng việc xem xét, điều tra, khởi tố của cơ quan điều tra đối với một số vụ việc nghiêm trọng được cơ quan thanh tra bàn giao còn chậm, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU yêu cầu, Ban Nội chính Thành ủy, Công an thành phố và các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ. Đây là những vụ việc được nhân dân rất quan tâm, chờ đợi, không được để kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Đối với các kết luận thanh tra còn tồn đọng chưa thực hiện, Ban Nội chính Thành ủy cần thành lập các tổ công tác xuống từng địa phương, cơ quan, đơn vị để làm rõ tình hình, nguyên nhân, có giải pháp tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện ngay trong năm nay.

Thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo và cấp ủy các cấp cần tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 07-CTr/TU, trước hết là giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm người đứng đầu. Công tác phòng, chống tham nhũng cần tiếp tục đặt trọng tâm vào các lĩnh vực như đất đai, tài chính, quản lý đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, mua sắm tài sản công...

Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU yêu cầu các cơ quan thành phố tiếp tục nghiên cứu giải pháp nâng cao thu nhập chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn ngừa tham nhũng; trước hết, tiếp tục điều chỉnh tiêu chuẩn và thực hiện hiệu quả việc khoán chi; thời gian tới tiếp thu tinh thần Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) và kết quả thí điểm của TP Hồ Chí Minh để có biện pháp vận dụng vào thực tiễn của thành phố.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đồng ý với kế hoạch kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số công trình, dự án trọng điểm của thành phố với 4 dự án như Ban Nội chính Thành ủy đề xuất, đồng thời lưu ý việc kiểm tra cần được thống nhất với các cơ quan khác của thành phố để không chồng chéo, gây phiền phức cho đơn vị. Đồng chí cũng lưu ý các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố tổ chức cơ sở Đảng và giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp còn tồn đọng; Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của 19 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông liên quan đến phản ánh của báo chí về hành vi nhận hối lộ.

Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU nhấn mạnh, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Chương trình với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật; quan tâm giải quyết từng bức xúc nhỏ của người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong toàn xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.
Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo