Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội

Chính trị | 08:52 Thứ Ba ngày 12/06/2018
(HNMO) - Sáng 12-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương và các thành viên Đoàn kiểm tra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi kiểm tra Chương trình 06 của BQL Dự án xây dựng công trình NN&PTNT.

Báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Ban Quản lý) cho biết, nhìn chung công tác quản lý và thực hiện dự án của Ban Quản lý đã tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Các mặt công tác khác của Ban Quản lý đều hoàn thành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không có vi phạm kỷ luật hoặc để bị kiểm điểm, nhắc nhở. Đơn vị luôn tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn trong công tác, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý dự án, rút ngắn thời gian thực hiện...

Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như, 7 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 khởi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 được duyệt theo danh mục các dự án giao cho Ban Quản lý chỉ có 6 dự án thuộc lĩnh vực đê điều được khởi công mới với tổng mức đầu tư gần 325,5 tỷ đồng; 5 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi đã đủ điều kiện triển khai nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn... Ban Quản lý cũng còn khó khăn về kinh phí chi trả lương và các hoạt động của đơn vị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra, báo cáo tương đối đầy đủ phục vụ công tác kiểm tra; nêu rõ được quá trình tiếp nhận, phân loại, triển khai các dự án thành phố đã phê duyệt... 

Các dự án mà Ban quản lý được giao cơ bản đạt yêu cầu đề ra về tiến độ giải ngân, công tác chuẩn bị hồ sơ với chất lượng khá cao trong số các ban quản lý dự án của thành phố… Ngoài ra, dù mới được thành lập (từ đầu năm 2017), đơn vị đã khẩn trương ổn định, sắp xếp, tổ chức bộ máy, bảo đảm tiến độ các mặt công tác.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Ban quản lý cần quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, làm rõ sự liên quan giữa các chương trình; quán triệt tầm quan trọng của các dự án được phân công thực hiện, bởi các công trình mà Ban quản lý triển khai còn liên quan đến kết cấu đô thị, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Đơn vị cần làm rõ được vai trò, vị trí của từng bộ phận, từng lãnh đạo, từng cán bộ, phòng, ban; xây dựng tính chuyên nghiệp hóa cao; xây dựng mối quan hệ với các sở, ngành, địa phương liên quan.

Liên quan đến các dự án mà Ban quản lý đang triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn, đơn vị bám sát kế hoạch, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tính cấp bách của các dự án. Ban quản lý rà soát lại các dự án để tham mưu cho thành phố điều chỉnh phân bổ vốn theo hướng các dự án giải ngân tốt cần tăng cường nguồn lực; rà soát lĩnh vực được giao, đề xuất bổ sung các dự án liên quan... 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại theo hướng phân công trách nhiệm rõ ràng; chăm lo bảo đảm đời sống cán bộ, công chức, người lao động. Tập thể lãnh đạo phải đoàn kết, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy dẫn đầu đoàn kiểm tra số 03 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.
 


Thực hiện chương trình, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng 5 năm 2016-2020. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã hoàn thành đưa vào vận hành 84 công trình, hạng mục công trình lưới điện 110kV và hàng trăm công trình lưới điện trung, hạ thế... Công tác đầu tư phát triển lưới điện đã góp phần không nhỏ hoàn thiện lưới điện thành phố theo hướng thông minh, hiện đại, an toàn. Thời gian mất điện trung bình năm 2017 còn 543,1 phút, giảm 2,5 lần so với năm 2015 và giảm hơn 7 lần so với năm 2013. Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng tích cực thực hiện thi công hạ ngầm đường dây, đến nay đã hoàn thành 60/79 tuyến phố; đang chuẩn bị hạ ngầm tiếp 45 tuyến phố khác…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quang Huy ghi nhận, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả không chỉ riêng Chương trình 06-CTr/TU; cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn, bảo đảm phục vụ tốt hàng nghìn sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố; tình trạng mất điện ít xảy ra, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đồng chí Nguyễn Quang Huy đánh giá cao Tổng công ty Điện lực Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng là nơi thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Hà Nội rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình 06-CTr/TU liên quan đến ngành điện, nhất là các chỉ tiêu về hạ ngầm đường dây, xây dựng mới trạm biến áp... Từ đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các đơn vị thành viên quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chương trình đề ra; đồng thời báo cáo ngay các cơ quan có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ. Tổng công ty cần rà soát lại quy hoạch mạng lưới điện của thành phố, cần thiết thì đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh khai thác các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân ngày càng ổn định, chất lượng…

Chiều 12-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội (Ban Quản lý).

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban Quản lý Nguyễn Văn Hùng cho biết, các dự án thuộc đơn vị quản lý đã cơ bản được tổ chức thực hiện tốt, đúng tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo, quy định của thành phố. 

Về một số kết quả cụ thể, Ban Quản lý cho biết, Dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã hoàn thành thi công 2 gói thầu phụ trợ...; Dự án xây dựng khu công viên, hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch theo hình thức hợp đồng BT đã triển khai hoàn thành khoảng 95% khối lượng; Dự án nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6-2018; đã hoàn thành Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II...

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban quản lý cũng cho rằng, những kết quả trên chưa đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Kết luận cuộc kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đề nghị, thời gian tới, để thực hiện tốt Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy, Ban Quản lý cần phát huy những kết quả đã đạt được, nhưng cũng cần đánh giá những tồn tại, rà soát danh mục các dự án chưa hiệu quả để đề ra giải pháp phù hợp; tiếp tục sắp xếp bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động; chú trọng cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh trao đổi, phối hợp với các đơn vị liên quan, liên hệ, lồng ghép với các chương trình khác của Thành ủy để nâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ. 

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị, đơn vị liên hệ giữa nhiệm vụ được giao với thực hiện các chủ đề lớn của năm công tác, thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức về nhiệm vụ chính trị; chủ động đề xuất với thành phố về những dự án trọng tâm, trọng điểm gắn với Chương trình 06-CTr/TU; đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả quản lý các dự án...
Thành Tâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo