Thi đua chào mừng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Chính trị | 06:41 Thứ Năm ngày 08/11/2018
(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố vừa ký Công văn số 9/HĐTĐKT-BTĐ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2019).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố tổ chức đợt thi đua cao điểm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của thành phố và của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34/CTr-UBND ngày 28-1-2018 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách; giải ngân các dự án trọng điểm; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp bách, khó khăn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán và đón Xuân Kỷ Hợi - 2019.

Thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, “Năm dân vận chính quyền”, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính.

Các ngành, các cấp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng...


 
Thành Vinh
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo