Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện ba nghị quyết quan trọng tại Quốc Oai và Thanh Trì

Chính trị | 09:27 Thứ Sáu ngày 09/11/2018
(HNMO) - Sáng 9-11, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ba nghị quyết quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì buổi làm việc.

Đó là hai nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Trưởng đoàn kiểm tra.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện ba nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy đổi mới phương pháp làm việc, phân công thành viên dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, làm rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Đến nay, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đã được Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, giảm từ 53 tổ chức cơ sở Đảng xuống còn 43 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên ngày càng giảm.

Cùng với đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của cấp trên. Qua sáp nhập đã giảm 3 cấp trưởng, 5 cấp phó.

Đặc biệt, Quốc Oai đã bước đầu triển khai thực hiện chủ trương người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương, bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn. Đến nay, có 8 bí thư đảng ủy xã, thị trấn và một chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương.

Về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, huyện Quốc Oai đã tập trung giải quyết xong 8 vụ việc, còn 5 vụ việc đang được tập trung giải quyết (có 2 vụ mới phát sinh).

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, huyện Quốc Oai đã bám sát chỉ đạo của thành phố, nghiêm túc triển khai thực hiện ba nghị quyết, cụ thể hóa bằng các văn bản có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu đạt hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức bộ máy. Đặc biệt, Huyện ủy chủ động kiểm tra, tăng cường đối thoại với cơ sở, phân công cán bộ lãnh đạo tham dự các cuộc họp chi bộ thôn để nắm chắc vấn đề, qua đó kịp thời chỉ đạo.

Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, huyện đã chú trọng thực hiện luân chuyển bí thư, chủ tịch không phải là người địa phương, đồng thời khắc phục việc trưởng thôn, tổ dân phố không phải là đảng viên. Ngoài ra, huyện cũng nắm bắt tình hình, giải quyết tốt các vụ việc về an ninh trật tự, nên các vụ việc khiếu nại, tố cáo tập trung đông người giảm mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, những kết quả trên cho thấy, bước đầu ba nghị quyết quan trọng của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy đã đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh chung toàn thành phố, thì chuyển biến của huyện Quốc Oai vẫn chưa nổi bật. 

Vì vậy, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, thời gian tới, Huyện ủy Quốc Oai cần rà soát lại toàn bộ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba nghị quyết. Trong đó, tập trung nghiên cứu, xây dựng một số mô hình theo chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TƯ cho phù hợp thực tế, trước mắt thực hiện thí điểm rồi triển khai nhân rộng. 

Đồng thời, huyện tiếp tục có các giải pháp để nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên. UBND huyện cũng đánh giá lại công tác cải cách hành chính; sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại cho phù hợp, trên tinh thần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, lãnh đạo huyện Quốc Oai tiếp tục nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, không để các vụ việc mới phát sinh; đồng thời căn cứ vào tiêu chí thực hiện nhiệm vụ chính trị để xem xét đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết, qua giám sát của HĐND thành phố, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp. Vì vậy, Huyện ủy cần nghiêm túc đánh giá về vấn đề này, để tập trung giải quyết; chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND bầu.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 2 đã chủ trì buổi làm việc của đoàn kiểm tra với Ban Thường vụ  Huyện ủy Thanh Trì.
 


Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì, nhằm cụ thể hóa ba nghị quyết, 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong huyện đã xây dựng văn bản để triển khai thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Huyện đã kiện toàn, sắp xếp giảm 10/16 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập; sắp xếp lại tổ chức đảng khối doanh nghiệp, chuyển 3 chi bộ doanh nghiệp về trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, qua rà soát, toàn huyện có 4/16 đảng ủy xã, thị trấn; 13 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn cần củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của người đứng đầu. Đến hết quý I-2018, huyện chỉ còn 1 đảng ủy xã, 3 chi bộ trực thuộc có nội dung cần củng cố và đến nay đã củng cố xong. Đến tháng 7-2018, trên địa bàn huyện còn 5 vụ việc bức xúc, đã giải quyết được 2 vụ việc, 3 vụ việc tiếp tục giải quyết.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận và nhấn mạnh, ba nghị quyết được kiểm tra đều mới, khó, phức tạp, song các cấp ủy huyện Thanh Trì đã chú trọng tuyên truyền có trọng điểm, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, Huyện ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa ba nghị quyết; sắp xếp tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đề nghị, Huyện ủy Thanh Trì xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các điểm nóng. 

Bên cạnh đó, Huyện ủy cần kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành; tiếp tục quan tâm, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp cận đề án nhất thể hóa một số chức danh cán bộ mà Thành ủy đã đưa ra để triển khai thực hiện.

Trong đó, huyện cần lựa chọn đơn vị nào đủ điều kiện làm ngay việc bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã; nhập một số chức danh kiêm nhiệm tại tổ dân phố. Đồng thời, huyện rà soát chức năng nhiệm vụ bộ máy, trước mắt, thực hiện tốt đề án vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị…
Tuấn Việt
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo