Các quận, huyện được quyết định mức đấu giá khởi điểm với lô đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng

Tài chính | 07:07 Thứ Hai ngày 27/02/2017
(HNM) - Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh cho biết, UBND thành phố vừa giao đơn vị này đề xuất cơ chế phân cấp cho UBND quận, huyện thẩm định và quyết định giá đất đối với một số trường hợp.

Theo đó, UBND cấp quận, huyện được thẩm định, quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với tài sản do UBND quận, huyện quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 30 tỷ đồng.

Cũng theo đề xuất này, UBND cấp quận, huyện được thẩm định, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp quận, huyện; thẩm định, quyết định giá đất và được lập thủ tục giao đất đối với phần diện tích nhỏ, lẻ còn lại sau giải tỏa.

 
Trọng Ngôn
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo