Bội chi ngân sách năm 2017 của Hà Nội là 3.700 tỷ đồng

Tài chính | 14:30 Thứ Hai ngày 03/07/2017
(HNMO) - Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm đã được các đại biểu HĐND TP Hà Nội thông qua đầu giờ chiều nay (3-7) với tỷ lệ tán thành đạt 89,42%.

Thu ngân sách đạt khá - chi kịp thời, đầy đủ


Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội. Ảnh: Bùi Việt

Trước khi HĐND thành phố biểu quyết thông qua, ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo HĐND về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Giám đốc Sở Tài chính khẳng định, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm của TP đạt khá so với mức bình quân chung của cả nước. Tổng thu NSNN là 102.490 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách, Hà Nội là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung với 6 gói thầu mua sắm tài sản có giá trị trúng thầu là 359,6 tỷ đồng, giảm so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị là 22,9 tỷ đồng; 24 gói thầu công ích dịch vụ vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 có giá trúng thầu 3.815 tỷ đồng, giảm so với đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị là 169,8 tỷ đồng.

Hà Nội cũng đã triển khai thí điểm phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại 8 cơ quan, đơn vị thuộc thành phố từ tháng 3-2017.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 26.883 tỷ đồng (đạt 34,4% dự toán năm), đáp ứng kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo đúng dự toán được giao và phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Với kết quả thu ngân sách trên địa bàn nêu trên, thu ngân sách địa phương được hưởng theo điều tiết 6 tháng đầu năm 2017 là 43.576 tỷ đồng, đạt 57,5% dự toán giao, đã cơ bản bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách TP theo dự toán được giao; bảo đảm nguồn kinh phí cho các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách TP theo dự toán được giao; bảo đảm nguồn kinh phí cho các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách bình thường và kịp thời...

Ông Hà Minh Hải cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, TP đã sử dụng 5,81 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách để xử lý kịp thời các nhiệm vụ đột xuất phát sinh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu chi ngân sách cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: một số khoản thu còn đạt thấp so với dự toán; nợ đọng ngân sách còn lớn, do một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản gặp khó khăn về tài chính trong việc thanh toán các khoản nghĩa vụ nộp NSNN, nhất là đối với khoản tiền phạt chậm nộp; công tác phân bổ dự toán của một số quận, huyện chưa bảo đảm các quy định; một số đơn vị dự toán, chủ đầu tư chưa chủ động triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, nên chi ngân sách 6 tháng đầu năm còn thấp (đạt 34,4% dự toán); việc xây dựng và phê duyệt một số chương trình còn chậm; việc giải ngân vốn đầu tư chậm do một số dự án thay đổi, chuyển chủ đầu tư hoặc vướng mắc về giải phóng mặt bằng...

Trên cơ sở đó, UBND TP trình HĐND TP thống nhất duyệt mức bội chi ngân sách cho đầu tư phát triển của ngân sách cấp TP năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, bằng mức bội chi mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Làm rõ địa chỉ các đơn vị phân bổ dự toán chưa bảo đảm quy định

Các ĐB HĐND biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Ảnh: Bùi Việt
 
Trong báo cáo thẩm tra trình HĐND TP, bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách nhấn mạnh, việc đạt số thu trong 6 tháng đầu năm ước bằng 50,1% dự toán cho thấy sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cũng như sự cố gắng của ngành Thuế. Tuy nhiên, còn 7/16 khoản thu nội địa đạt dưới 50% dự toán, đáng chú ý có 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong dự toán thu nội địa là thu từ khu vực DN nhà nước Trung ương và từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Để HĐND TP có thêm thông tin thảo luận toàn diện, tổng thể hơn, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị UBND TP làm rõ thêm nguyên nhân của các khoản chưa phân bổ dự toán chi tiết (đến 31-5-2017 còn hơn 1.890 tỉ đồng); rõ địa chỉ các đơn vị chưa bảo đảm quy định trong phân bổ dự toán; nguyên nhân của các khoản chi thường xuyên thực hiện rất thấp so với dự toán...

Về mức bội chi ngân sách năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, Ban cho rằng cần làm rõ sự cần thiết khi phải quyết nghị bội chi của ngân sách TP trong năm 2017.

Trước những yêu cầu, đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, UBND TP đã có báo cáo giải trình, làm rõ những vấn đề ban đã nêu.

Sau thảo luận tại hội trường, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong đó, Điều 3 của Nghị quyết thống nhất chủ trương điều chỉnh phương thức huy động phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2017 sang tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước với mức tạm ứng năm 2017 là 2.000 tỷ đồng; thông qua mức bội chi ngân sách cho đầu tư phát triển của ngân sách cấp TP năm 2017 là 3.700 tỷ đồng.

 
Từ năm 2017: Bắt đầu trả nợ cho dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã được HĐND TP thông qua trong sáng nay. Theo đó, tổng nguồn vốn vay ODA là 957,256 triệu euro (gồm vốn cấp phát 469,524 triệu euro và vốn vay lại 487,732 triệu euro). Tổng nợ vay lại phải trả của dự án ước tính là 15.821.323 triệu đồng. Thời điểm bắt đầu trả nợ khoản vay lại là năm 2017 và kết thúc trả vào năm 2055. 

HĐND TP uỷ quyền cho Thường trực HĐND TP xem xét, chấp thuận kế hoạch sử dụng vốn vay và trả nợ hằng năm trên cơ sở đề xuất của UBND TP, bảo đảm phù hợp với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch đầu tư công trung hạn của TP trong các thời kỳ.

UBND TP có trách nhiệm quản lý chi phí vốn vay ODA bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, giải ngân theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của TP và các nhà tài trợ; quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình, tiến độ triển khai các gói thầu để hạn chế phát sinh chi phí và kéo dài thời gian thực hiện dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA và vốn ngân sách nhà nước.
 
Ngân Hạ
Từ khoá
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo