Hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Tài chính | 14:44 Thứ Sáu ngày 01/06/2018
(HNMO) - Các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ thông qua biện pháp tái cấp vốn, công cụ dự trữ bắt buộc...

(ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đối tượng áp dụng là các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (TCTD).

Kể từ ngày 13-7-2018, các TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ thông qua một số biện pháp.

Cụ thể là: Tái cấp vốn hỗ trợ TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các quy định về việc tái cấp vốn đối với TCTD; hỗ trợ qua công cụ dự trữ bắt buộc (DTBB).

Về hỗ trợ qua công cụ DTBB, áp dụng tỷ lệ DTBB hỗ trợ đối với tiền gửi bằng VND thấp hơn so với tỷ lệ DTBB do NHNN quy định đối với từng loại hình TCTD trong từng thời kỳ theo tiêu chí:

Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân (tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân) từ 70% trở lên, tỷ lệ DTBB hỗ trợ theo đề nghị của TCTD nhưng không thấp hơn 1/20 tỷ lệ DTBB tương ứng với từng loại tiền gửi do NHNN quy định đối với loại hình TCTD đó.

Đối với TCTD có tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân từ 40% đến dưới 70%, tỷ lệ DTBB hỗ trợ theo đề nghị của TCTD nhưng không thấp hơn 1/5 tỷ lệ DTBB tương ứng với từng loại tiền gửi do NHNN quy định đối với loại hình TCTD đó.

Tỷ lệ DTBB hỗ trợ  quy định trên được áp dụng trong thời gian 6 tháng.

Đối với TCTD có tỷ trọng tín dụng nông nghiệp, nông thôn bình quân đạt mức từ 40% trở lên nhưng không có nhu cầu áp dụng tỷ lệ DTBB hỗ trợ quy định trên thì không áp dụng các quy định về DTBB tại Thông tư này.
T.Hương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo