Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Xây dựng Đảng | 06:00 Thứ Ba ngày 30/05/2017
(HNM) - Quy định số 55-QĐ/TƯ, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên" đã được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc tại Hà Nội, mang lại những tín hiệu tích cực, kết quả cụ thể. Từ đây, vai trò nêu gương mọi lúc, mọi nơi của mỗi cán bộ, đảng viên càng cần tiếp tục được phát huy.

Cán bộ, đảng viên cần gương mẫu thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017. Ảnh: Bá Hoạt

Chỉ đạo sát sao, thực hành hiệu quả

Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị ngay sau khi công bố đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của dư luận xã hội. Văn bản quan trọng này bao gồm 6 quy định với nhiều nội dung rất đáng chú ý. Trong đó, Bộ Chính trị nghiêm cấm việc lợi dụng tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị... để ăn uống, "tiệc tùng", tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi. Việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết, sinh nhật phải thực hiện đơn giản, tiết kiệm, bảo đảm nếp sống văn hóa mới...

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 55-QĐ/TƯ, Đảng bộ TP Hà Nội đã sớm triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, đồng bộ. Lãnh đạo thành phố thường xuyên nhắc nhở các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định. Các cấp ủy đảng đã cụ thể hóa việc thực hiện quy định vào các chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, nhất là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ nêu trên, thành phố đã chọn chủ đề năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính” với những nội dung như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử văn minh; xây dựng nền nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo bước đột phá trong chấp hành kỷ cương của các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố. Không dừng lại ở đó, thành phố tiếp tục ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội. Đây là những nội dung thiết thực, cụ thể hóa việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị tại Thủ đô. Việc thực hiện các quy tắc ứng xử nêu trên ngày càng trở thành phong trào thi đua thường xuyên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố.

Với tác phong nêu gương, lãnh đạo thành phố đi làm việc với cơ sở bằng xe chung; chương trình làm việc ngắn gọn, hiệu quả, đi thẳng vào những vấn đề cấp thiết của địa phương. Tại các hội nghị, buổi họp, tuyệt đối không bày biện hoa, khẩu hiệu rườm rà, lãng phí. Chưa kể, gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 3-10-2012 của Thành ủy Hà Nội, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố đã đi vào nền nếp, lan tỏa mạnh trong xã hội... Có thể nói, Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị đã đi vào đời sống chính trị-xã hội Thủ đô một cách nhanh chóng, đem lại hiệu quả tích cực.

Trách nhiệm từ mỗi cán bộ, đảng viên

Tuy nhiên, tại Hà Nội, thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa quan tâm, chưa thực hiện đúng các nội dung Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị. Lấy ví dụ từ việc duy trì trật tự và văn minh đô thị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, mỗi phường của Hà Nội có từ 150 đến hơn 200 người hưởng lương, phụ cấp của Nhà nước; chia ra mỗi ki lô mét đường phố có trên dưới 10 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nếu mỗi người đều có ý thức nêu gương, làm hết trách nhiệm thì đường phố sẽ văn minh, trật tự. Nhưng thực tế, vấn đề nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các quy định về văn hóa giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự lòng, hè đường… vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đây cũng là một trong những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ.

Để khắc phục vấn đề này, theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của thành phố hiện nay là tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong triển khai, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần lựa chọn công việc phù hợp, nhất là phải gắn với thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".
Võ Lâm
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo