Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ “then chốt”

Xây dựng Đảng | 07:24 Thứ Ba ngày 30/01/2018
(HNM) - Phát huy những thành tích nổi bật đạt được trong năm 2017, bước vào năm 2018, cấp ủy Đảng các cấp trên cả nước quyết tâm đổi mới, phát huy tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh mọi mặt công tác xây dựng Đảng - nhiệm vụ có ý nghĩa “then chốt”.

Một buổi họp của Chi bộ và ban công tác mặt trận khu dân cư B2 phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thái Hiền

Đổi mới ấn tượng

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong năm qua, Đảng bộ TP Hà Nội đã đẩy mạnh đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, ngay sau khi Trung ương ban hành Quy định số 89-QĐ/TƯ, quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thì Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định số 2898-QĐ/TU về "Đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý" theo hướng lượng hóa công việc, lấy chất lượng công việc làm thước đo đánh giá chính. Triển khai quy định trong năm qua cho thấy, việc đánh giá cán bộ đã thực chất hơn, tạo không khí dân chủ, công khai, giảm dần bệnh thành tích, hình thức…

Không chỉ đổi mới trong đánh giá cán bộ, các lĩnh vực khác trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Hà Nội đều có những điểm khởi sắc, nét mới. Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp thành phố hoàn thành khối lượng công việc lớn với trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền trong việc giải quyết “điểm nóng” và các vụ việc phức tạp ở cơ sở. Ban Dân vận cấp ủy các cấp tham mưu thực hiện tốt “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn”…

Trên bình diện cả nước, công tác xây dựng Đảng cũng đã chuyển động mạnh mẽ. Hàng loạt văn bản quan trọng đã được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ; góp phần kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tệ “chạy chức, chạy quyền”. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã hoàn thành nhiều việc khó, thể hiện quyết tâm của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Nổi bật là việc đưa ra ánh sáng những vụ án lớn, kỷ luật nghiêm minh cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ đương chức và cán bộ nghỉ hưu có vi phạm đã tăng niềm tin trong xã hội, tạo đà vững chắc tiếp tục xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quyết tâm tạo bước tiến mới

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, tinh thần đổi mới, quyết tâm tiếp tục giành những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng trong năm “bản lề” 2018 đã được khẳng định từ Trung ương xuống cơ sở. Trước tiên là việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng Đảng; vai trò nêu gương, phê bình và tự phê bình còn chưa cao, cá biệt có nơi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...”. Tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy cũng nghiêm túc chỉ ra rằng, nội dung sinh hoạt chi bộ ở các loại hình vẫn còn hình thức, chưa thực sự hiệu quả; công tác quản lý cán bộ có nơi, có lúc vẫn còn lỏng lẻo...

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2018, các cơ quan trung ương đề ra hàng loạt giải pháp căn cơ, đồng bộ với quyết tâm tạo ra bước tiến mới trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, Trung ương sẽ bàn để ban hành nghị quyết về "Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ". Đây sẽ là nghị quyết kế thừa, bổ sung, đổi mới và phát triển trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là: “Chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra, giải phóng được nguồn lực, phát huy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành, mọi cấp, mọi lĩnh vực”.

Khẳng định quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã yêu cầu, toàn ngành Kiểm tra Đảng phải tiếp tục với tinh thần nỗ lực cao hơn nữa, không được thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được. Trong khi đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, với phương châm “Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả”, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của Thủ đô, Thành ủy Hà Nội xác định chủ đề năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đồng thời xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc của cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp bảo đảm khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bám sát thực tiễn ở cơ sở, nói đi đôi với làm…

Quyết tâm của Thành ủy cũng đã được các cấp, các ngành cụ thể hóa. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, ban đã bắt tay triển khai ngay 15 đầu việc được giao, không câu nệ thời gian nghỉ Tết. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, ngành Tuyên giáo Hà Nội sẽ đổi mới theo hướng tăng cường hiệu quả và thuyết phục hơn nữa để đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Theo Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi, quận sẽ đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng, lấy trọng tâm là phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tin tưởng rằng, những quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực hơn trong năm 2018, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo động lực để đưa đất nước phát triển bền vững.
Hiền Lương
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo