Vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác

Xây dựng Đảng | 07:25 Thứ Năm ngày 01/03/2018
(HNM) - Năm 2018, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tập trung triển khai chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cho biết, để vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Khối đã xác định và quyết tâm triển khai hiệu quả 20 đầu việc.

Đảng bộ Sở Tư pháp đã có nhiều sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, qua đó phục vụ nhân dân tốt hơn. Ảnh: Bá Hoạt

- Xin đồng chí cho biết cụ thể những nội dung Đảng ủy Khối đã xác định triển khai trong năm 2018?

- Để nâng cao kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Khối sẽ tổ chức thực hiện tốt chuyên đề năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), 8 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVI) và chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”...

Cụ thể, Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện những nội dung của chuyên đề năm 2018, trong đó chú trọng nội dung: Phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng”, “khoa học”, “nêu gương”; phong cách lãnh đạo “dân chủ nhưng quyết đoán”, “sâu sát”, “khéo dùng người, trọng dụng người tài”, “cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo”. Việc học tập chuyên đề năm 2018 hoàn thành trước ngày 30-4.

Đặc biệt, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Từng đảng viên phải tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, để từ đó lựa chọn được một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện và cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

- Như đồng chí nói, trong năm nay, việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TƯ tiếp tục được Đảng ủy Khối gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII)?


- Đúng vậy. Đảng bộ Khối yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ để xây dựng kế hoạch của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong năm 2018. Trong đó, phải lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết.

Đặc biệt, các chi bộ sẽ nghiên cứu, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả làm theo.

Về phía cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mình... Các nội dung trên phải hoàn thành trong quý I-2018.

- Trong công tác xây dựng Đảng, nguyên tắc phê bình và tự phê bình luôn được đặc biệt coi trọng. Trong suốt cuộc đời mình, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nói và viết về vấn đề này. Xin đồng chí cho biết, Đảng ủy Khối sẽ thực hiện vấn đề này như thế nào?

- Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Khối trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đảng bộ Khối yêu cầu phải đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong phê bình và tự phê bình. Đặc biệt, sẽ đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt định kỳ tại chi bộ.

Song song với việc thực hiện các giải pháp nêu trên, Đảng ủy Khối tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, qua đó triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 của TP Hà Nội”.

Ngoài ra, trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của từng năm hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

- Vậy công tác kiểm tra, giám sát sẽ được Đảng ủy Khối thực hiện ra sao, thưa đồng chí?

- Đây là một mảng công việc không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội. Để thực hiện, cấp ủy các tổ chức Đảng phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, đặc biệt coi trọng công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!
Hương Ly (thực hiện)
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo