Bế mạc hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Việt Nam và Lào

Đối ngoại | 06:12 Thứ Bảy ngày 05/08/2017
(HNM) - Ngày 4-8, tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững” đã bế mạc sau hai ngày làm việc (3 và 4-8).

Tại hội thảo, các nhà khoa học và đại biểu của hai bên tập trung thảo luận về hai báo cáo đề dẫn của hai Trưởng đoàn đại biểu hai Đảng và 10 chuyên đề của các nhà khoa học về những vấn đề cốt yếu, quan trọng nhất của sự phát triển nhanh, bền vững ở Việt Nam và Lào.

Các tham luận tại hội thảo cũng làm rõ các yếu tố quyết định sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia và đi sâu phân tích những kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước trong quá trình phát triển; qua đó làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cấp thiết mà hai nước quan tâm.

Những nghiên cứu được trình bày tại hội thảo đã giúp các cơ quan nghiên cứu lý luận của Việt Nam và Lào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong tham mưu, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi Đảng và mỗi Nhà nước.
PV
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo