Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em

Đời sống | 06:49 Thứ Năm ngày 18/05/2017
(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.


Để tăng cường giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại và bảo đảm quyền, lợi ích của trẻ em, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là việc phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tổ chức thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; triển khai theo thẩm quyền việc hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại; rà soát, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em...
Thư Ký
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo