Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh tra Ngành Giáo dục

Giáo dục | 06:56 Thứ Sáu ngày 23/12/2016
(HNM) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có nhiệm vụ kiện toàn và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để tích tụ mâu thuẫn và phát sinh các điểm nóng. Người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục phải chỉ đạo tổ chức thanh tra trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tiến hành thanh tra đột xuất khi cần thiết; tổ chức thanh tra, kiểm tra đúng quy trình, quy định, kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm các vi phạm; thực hiện nghiêm túc việc công khai kết luận thanh tra nhằm tạo nền nếp, kỷ cương trong toàn ngành.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, thời gian qua, hoạt động thanh tra đã chuyển mạnh từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được chuẩn hóa. Tuy vậy, tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục còn có không ít bất cập.

 
Thống Nhất
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo