Giảng viên nhóm ngành sức khỏe phải là người đã hoặc đang trực tiếp hành nghề

Giáo dục | 06:59 Thứ Sáu ngày 08/09/2017
(HNM) - Theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7-9 về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, từ ngày 23-10-2017, cơ sở đào tạo muốn mở ngành đào tạo chưa có trong danh mục đào tạo thì ngoài việc phải làm rõ luận cứ khoa học còn cần có ý kiến về sự cần thiết đào tạo của 2 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo, đồng thời có ít nhất 10 giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký đào tạo.

Riêng đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe như y đa khoa, y học cổ truyền, răng - hàm - mặt, giảng viên phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo quy định. Ngoài ra, mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy.
Thống Nhất
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo