Hà Nội: Rà soát sử dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập

Giáo dục | 18:43 Thứ Tư ngày 31/10/2018
(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5291/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2018.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát chính xác số liệu lớp học, số học sinh từng cấp học làm cơ sở xác định nhu cầu biên chế; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu đảm bảo phù hợp, thuận tiện với điều kiện, hoàn cảnh của viên chức và đáp ứng yêu cầu theo quy định của bộ, ngành chức năng.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan rà soát số lượng công chức còn thiếu theo vị trí việc làm đã được phê duyệt tại các cơ quan nhà nước từ thành phố tới cơ sở; tổng hợp và xác định nhu cầu biên chế đúng định mức quy định của bộ, ngành chức năng, có tính đến kết quả dự báo nhu cầu trong giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo.

Sau khi rà soát và tổng hợp kết quả, các đơn vị báo cáo Ban Tổ chức Thành ủy xin ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tham mưu, đề xuất báo cáo Thường trực Thành ủy xin ý kiến chỉ đạo.
Đổi mới hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội: Gọn đầu mối, rõ hiệu quả
(HNM) - Nghị quyết 19-NQ/TƯ ra đời đã tạo thêm cơ sở, quyết tâm để TP Hà Nội đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập...
B.H
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Thông báo