Từ nghị trường đến cuộc sống

Khắc phục bất cập ở cơ sở giáo dục mầm non

Giáo dục | 06:59 Thứ Ba ngày 06/11/2018
(HNM) - Qua giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội cho thấy, đội ngũ giáo viên ở một số trường mầm non không ổn định, chất lượng chưa cao, nhiều nơi sử dụng giáo viên chưa qua đào tạo. Ở các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của giáo viên, nhân viên đạt thấp (22,6%).

Giải trình vấn đề trên, Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, 100% trường mầm non ngoài công lập và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục khi cấp phép thành lập đều có đủ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, ở một số nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có tình trạng tuyển giáo viên chưa qua đào tạo; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt thấp.

Nguyên nhân là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tuyển dụng hầu hết là giáo viên ngoại tỉnh, làm việc không ổn định; mức lương thấp. Bên cạnh đó, cơ chế ràng buộc giữa chủ cơ sở và giáo viên không chặt chẽ, nên một số giáo viên chuyển việc, bỏ việc.

Về tỷ lệ giáo viên, nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội đạt thấp là do có sự chênh lệch về mức đóng bảo hiểm giữa cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập (các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập áp dụng theo Luật Doanh nghiệp, mức đóng bảo hiểm xã hội cao, tính theo mức lương tối thiểu vùng). Vì thế, nhiều cơ sở giáo dục không đủ kinh phí chi trả tiền bảo hiểm, nên thỏa thuận với giáo viên không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để lương thực lĩnh cao.

Để khắc phục hạn chế trên, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quán triệt về chế độ, chính sách để người sử dụng lao động và người lao động nắm rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Sở sẽ chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Nội vụ, Bảo hiểm xã hội kiểm tra, giám sát việc cấp phép và quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục theo phân cấp.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu cho UBND thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, việc thực hiện chế độ, chính sách và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm.
Bảo Vy
Bình luận
Gõ tiếng Việt có dấu, tối thiểu 15 chữ
Liên kết hữu ích
Thông báo